VI BYGGER OM

Vi förbättrar Distrosongs hemsida under december. Dina avräkningar kommer du kunna nå på den nya sidan. Vi uppdaterar med hur det går på vår Facebooksida https://www.facebook.com/distrosong/

Under tiden har vi en tillfällig sidan för uppladdning mot försäljningssajterna. Dessa uppladdningar kommer automatiskt in på ditt konto på Distrosong. Har du inget konto kommer detta att ordnas på nya sidan.

Länk till uppladdningssida
http://musichelp.se/uppladdning-distrosong

Länk till avräkningssida
Här hittar du dina avräkningar. Sidan kommer att byggas ut löpande med ytterligare funktionalitet.