AVTAL

Detta avtal är mellan dig och Musichelp Sweden AB organisationsnummer 556773-8967. Avtalet omfattar webbtjänsten Distrosong och dess tjänster. Härunder är företaget kallat Distrosong. Den andra avtalade parten dvs du kallas hädanefter kunden.

1.Genom att ladda upp material på Distrosong godkänner du villkoren av distribution av digitala filer och andra digitala tjänster som tillhandahålls på sajten Distrosong.

2.Genom att godkänna villkoren ger kunden Distrosong rätt att distribuera och göra kundens digitala verk tillgängliga till digitala sajter för att i ett kommersiellt bruk och användas av slutanvändare. Distrosong gör även verken tillgängliga för aggregatorer och återförsäljare för att nå slutanvändaren.

3. Alla verk som läggs upp i Distrosongs system är under icke exklusivt avtal. Distrosong kan inte sälja vidare rättigheterna till verket till tredje person. Distrosong får dock licensiera verken till tredje part under icke exklusivt avtal. I vissa tjänster kan dock uppladdningen vara exklusiv. Kunden kan då be Distrosong att ta bort den aktuella tjänsten.

4. Kunden garanterar att kunden äger/har rätt att distribuera de verk kunden lägger upp på Distrosong, både grafik och ljud och alla annan information som kunden kan välja att lägga med det digitala verket. Distrosong har rätt att ta ned kundens verk utan varning om det finns misstanke att kunden inte äger alla rättigheter till verket, eller att verket bryter mot svensk lag eller har ett stötande innehåll. Distrosong håller rätten att neka dig tjänsten utan att behöva ge ett skäl. Misstänker vi att ditt konto på sajten Distrosongs missbrukas kan det stängas av utan varning.

5. Kunden tar på sig att ha utforskat så alla rättigheter finns hos kunden. Distrosong kan inte hållas ansvarig för tredje parts anspråk om ersättning.

6. Du måste uppfylla Distrosongs minimikrav med information för att kunna komma ut till slutanvändare. Distrosong erhåller vissa lösningar inom minimikravet mot betalning.

7. Distrosong och deras återförsäljare har rätten att använda artistens namn, logo, bild och verk i reklam inom verksamheten och att kunna göra PR för slutanvändare och aggregatorer.

8. Priset till slutkonsument bestäms av Distrosong. Du kan påverka priset inom prisramar, men inte det slutgiltiga priset.

9. Om ett fel uppstår kring ett distribuerat verk är det kundens ansvar att kontakta Distrosong för att rätta till felet. Kunden har ingen rätt att gå till aggregator eller återförsäljare, vid upprepad kontakt med aggregator eller återförsäljare har Distrosong rätt att ta ned verket utan varning och stänga ned kontot utan utbetalning eller återbetalning av avgiften.

10. Distrosong kommer ge dig avräkning på din royalty, i minimum varje halvår. Avräkningen ska vara hos dig senast 90 dagar efter 1 januari och 30 juni. Distrosong har

rätten att avräkna flera gånger dock inte färre.

11. Royaltyn är 100% av de pengar som kommer in från Distrosongs aggregatorer eller återförsäljare sedan Distrosongs avgifter är avdragna (se punkt 14).

12. Distrosong betalar ut kundens royalty till banktjänster i molnet (tex Payson, Paypal) eller faktura. Kunden som användare har skyldighet att betala inkomstskatt eller andra skatter på de royaltys Distrosong betalar ut. Distrosong tar inget ansvar att kunden betalar de skatter som tas ut när kunden tar ut pengarna ur molntjänsten. Har inte kunden hämtat ut sin ersättning inom 3 år efter publicerad avräkning tillfaller pengarna Distrosong.

13. Distrosong har rätt att ändra priset på sina tjänster när de vill. Ge vilka rabatter de vill. Att inte återbetala avgiften när verket tas bort från systemet, vilket skäl det än är.

14. Distrosongs konton kostar för närvarande 25 kr + moms per kvartal, om kontot innehåller något uppladdat material. Konto kostnaden dras av från royaltyn.

Skulle inte kunden sälja för 25kr + moms på ett kvartal, nollställs kontot och Distrosong bjuder på den resterande delen. Allt utöver kontokostnaden ska betalas ut till kunden som royalty. Ett konto som inte har lagt ut filer i systemet belastas inte av dessa 25 kr + moms.

15. Om ett verk tillhör en upphovsrättsorganisation (tex STIM) lämnar Distrosong över ansvaret till sina återförsäljare och aggregatorer att ombesörja att mekaniska rättigheter betalas ut till upphovsrättshavaren.

16. Distrosong behåller rätten att ta bort tjänster eller återförsäljare när de vill utan någon varning. Distrosong har även rätt att lägga till nya tjänster och återförsäljare utan varning. Tjänster med enskilt kontrakt omfattas inte.

17. Distrosong kan sälja sina distributionsrättigheter när de vill till en tredje part. Dock aldrig upphovsrätten, bara distributionsrätten.

18. Håll ditt lösenord hemligt. Missbruk eller att fel lösenord uppges upprepade gånger kan låsa ditt konto. Ett låst konto kan bara öppnas av Distrosongs administratörer.

19. Avtalet löper fortsättningsvis till kunden meddelar att de vill säga upp avtalet. Distrosong har då 90 dagar att ta bort materialet kunden har lagt upp. Distrosong behöver inte betala tillbaka den uppläggningsavgift som betalas när verket lades upp. Releaser som dras tillbaka innan de har gått ut till kund, men Distrosong har skickat informationen till aggregatorer, tas ned med uppläggningskostnader betalas inte tillbaka.

20. Detta avtal går under svensk lag med Nyköpings tingsrätt som första instans. Du måste vara över 18 år och godkänner detta genom att godkänna villkoren.